Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II”