Oznaczenie sprawy:  PCKUiP/0721-04/2017

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ul. Kazimierza Promyka 26

NIP:  6252377641

REGON: 242641616

Telefon: 32 290 12 43

Fax: 32 266 50 62

e-mail:   ckp.bn@interia.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.03.2017 r.

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poszukuje pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych.

 

 

Poszukujemy pracodawców do udziału w egzaminie: technik elektronik

Data egzaminu: 27 marca 2017 r.

Czas trwania egzaminu: ok. 3h, początek godz. 9.00

Zadaniem pracodawcy uczestniczącego w próbnych egzaminach zawodowych będzie: zapoznanie się z przebiegiem egzaminu i jego specyfiką,

zapoznanie się z zadaniami wykonywanymi przez uczniów i uczennice

zgłoszenie swoich uwag/sugestii

Miejsce egzaminu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Krasickiego 17, Będzin

 

Osoby chętne do uczestniczenia w egzaminach zawodowych powinny złożyć swoją ofertę do dnia 20.03.2017 na druku Załącznika nr 1 poprzez przesłanie go mailem na adres ckp.bn@interia.pl

Z wybranymi pracodawcami zostanie podpisana umowa zlecenia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

 

załącznik nr 1 – wzór oferty_egaminy zawodowe

załącznik 2- pełna treść zapytania –zapytanie ofertowe_egaminy zawodowe