Oznaczenie sprawy:  PCKUiP/0721-04/2017

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

 1. Kazimierza Promyka 26

NIP:  6252377641

REGON: 242641616

Telefon: 32 290 12 43

Fax: 32 266 50 62

e-mail:   ckp.bn@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.05.2017 r.

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na:

 

„Przeprowadzenie badań lekarskich dla:

 • kandydatów na kierowców kat. B – 32 osoby,
 • kandydatów na kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 – 20 osób.”

 

 

Istotne warunki przeprowadzenia badań

 

 1. badania lekarskie przeprowadzone będą na podstawie skierowania, które Zamawiający wyda dla grupy uczniów,

 

 1. o zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony do ich przeprowadzenia, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 

 1. termin zgłoszenia się na miejsce badań lekarskich ustalany będzie pomiędzy Zamawiającym
  a Wykonawcą osobiście lub w drodze telefonicznej,

 

 1. skierowanie wystawione przez Zamawiającego jest ważne przez 14 dni, licząc od dnia następnego od dnia wydania skierowania,

 

 1. wynikiem końcowym badania lekarskiego będzie wydanie orzeczenia lekarskiego – na obowiązującym druku, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa – potwierdzającego zdolność albo jej brak do podjęcia danego kursu.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił miejsce wykonywania badań lekarskich na terenie miasta Będzina ,

 

 1. załącznik do faktury ma zawierać imienny wykaz przebadanych osób wraz z ich peselami, oraz końcowym kosztem wykonanych badań.

 

 

Oferenci chętni do przeprowadzenia badań powinny złożyć swoją ofertę do dnia 01.06.2017 na druku Załącznika nr 1 poprzez przesłanie go mailem na adres ckp.bn@interia.pl

 

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe_badania