Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży zawodowych dla uczniów do złożenia swojej oferty.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji staży zawodowych znajdują się w „Regulaminie staży zawodowych w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Szczegółowy harmonogram staży przedstawia poniższa tabela

 

BRANŻA SAMOCHODOWA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2017 5 osób
Lipiec 2017 6 osób
Sierpień 2017 3 osoby

 

BRANŻA BUDOWLANA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2017 6 osób
Sierpień 2017 5 osób
Lipiec 2017 4 osoby
Sierpień 2017 3 osoby

                                                                                                                 

BRANŻA ELEKTRONICZNA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2017 4 osoby
Sierpień 2017 3 osoby

                                                            

BRANŻA INFORMATYCZNA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
lipiec 5 osób
sierpień 3 osoby
lipiec 5 osób
sierpień 4 osoby

 

Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją staży zawodowych na zasadach określonych w „Regulaminie staży zawodowych w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” powinni w terminie do 09.06.2017 r. przesłać swoją ofertę na druku Załącznika nr 1.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: ckp.bn@interia.pl

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie – zaproszenie do składania ofert

Regulamin staży zawodowych – REGULAMIN STA+¬Y ZAWODOWYCH W PCKUiP W_B¦śDZINIE

Załącznik 1 – Oferta – załacznik nr 1_Oferta-1

Załącznik nr 1 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 1. do regulaminu – Umowa o przeprowadzenie_sta+-u

Załącznik nr 2 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 2. do regulaminu -Umowa uczestnictwa w_sta+-u.

Załącznik nr 3 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 3. do regulaminu -Dziennik_sta+-u zawodowego

Załącznik nr  4 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 4. do regulaminu -Lista_obecno+Ťci

Załącznik nr 5 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 5. do regulaminu -Wykaz_odzie+-y, obuwia roboczego.

Załącznik nr 6 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 6. do regulaminu_-Za+Ťwiadczenie potwierdzaj¦ůce udzia+é w sta+-u

Załącznik nr 7 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 7. do regulaminu -Wniosek o_refundacj¦Ö wynagrodzenia dla pracodawcy

Załącznik nr 8 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 8. do regulaminu -Wniosek o_wyp+éat¦Ö stypendium sta+-owego.

Załącznik nr 9 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 9. do regulaminu -Wniosek na zakup biletu

Załącznik nr 10 do regulaminu – Za+é¦ůcznik nr 10. do regulaminu -Umowa dane osobowe

 

Będzin                               29.05.2017

……………………, dnia …………………………… r.