W ramach wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno ? Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I? w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ? 2020 otrzymano pięć ofert spełniających wymogi określone
w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny zostały wybranie oferty złożone przez:

  1. Alinę Janczyk

  2. Gabrielę Jędrusik-Gałek

  3. Eleonorę Nowak

  4. Janusz Janczyk

  5. Radosław Śląski

Pełna treść ogłoszenia – inf-o-wyborze-ofert