OGŁOSZENIE O WYNIKACH REKRUTACJI

DO PROJEKTU ?ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI?

 

W dniu 11.10.2016r.  Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia ofert złożonych na stanowiska:

  1. koordynator projektu ? ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości?

Wpłynęły 2 oferty.

Pozytywną ocenę formalną spełniły następujące oferty:

– Edyta Mierzwa ? zam. Kleszczów

  1. specjalista ds. finansów projektu ? ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości?

Wpłynęła 1 oferta.

Pozytywną ocenę formalną spełniły następujące oferty:

– Przemysław Strzelczyk ? zam. Czeladź

  1. asystent koordynatora projektu ? ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości?

Wpłynęły 2 oferty.

Pozytywną ocenę formalną spełniły następujące oferty:

– Adrian Kołacz ? zam. Sosnowiec

 

W dniu 11.10.2016r. dokonano oceny merytorycznej powyższych ofert.

Do następnego etapu tj. ? rozmowy kwalifikacyjnej przeszły 3 oferty.

W dniu 13.10.2016r. po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych została wybrana kadra zarządzająca projektem ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości? w składzie:

koordynator ? Edyta Mierzwa

specjalista ds. finansów ? Przemysław Strzelczyk

asystent koordynatora ? Adrian Kołacz.