ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia  25.07.2017 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu
Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik pojazdów samochodowych

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszulka koszulka typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 4
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 4
3 Buty/
trzewiki
buty robocze,  bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, olejoodporne Szt. 4

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik budownictwa

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszula koszulka typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 5
2 Spodnie spodnie do pasa Szt. 5
3 Buty/trzewiki trzewiki ochronne skórzane, Szt. 5
4 Hełm przemysłowy, ochronny Szt. 5
5 Rękawice szare, Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem. Szt. 5

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik elektronik

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszula antystatyczna koszulka ESD, typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 3
2 Spodnie antyelektrostatyczne ESD spodnie robocze od pasa, materiał z mieszanki bawełniano-poliesterowej Szt. 3
3 Buty buty robocze, bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, odporne przed efektem ESD Szt. 3
4 Fartuch antyelektrostatyczny ESD, materiał z mieszanki bawełniano-poliesterowej Szt. 3

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik informatyk

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszulka koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 3
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 3
3 Buty/
trzewiki
buty robocze, wentylowane ze wzmocnionym noskiem Szt. 3

 

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Rękawiczki antystatyczne rękawiczki ESD Szt. 4
2 Okulary okulary ochronne Szt. 4

 

 

Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

  • Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym wraz z dostarczeniem zamówienia do Zamawiającego.
  • Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego całość asortymentu pogrupowanego według rozmiarów. Konkretne rozmiary wraz z ilością sztuk dla danego rozmiaru zostaną podane Oferentowi, którego oferta zostanie wybarana jako najkorzystniejsza.
  • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zapytania.
  • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć asortyment maksymalnie do 3 dni od daty podpisania umowy.
  • Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty stanowią:
  1. kryterium ceny,

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ckp.bn@interia.pl do 28.07.2017r.  do godziny 11.00

Pełna treść zapytania – zapytanie ofertowe – ubrania robocze

Załącznik nr 1 – ZAŁĄCZNIK NR 1-2 oferta-1