Oznaczenie sprawy PCKUiP/0721-04/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia  26.06.2017 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

 

„Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu
Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik pojazdów samochodowych

 

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Koszulka koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 10
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 10
3 Buty/trzewiki buty robocze, trapery, bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, olejoodporne Szt. 10

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik budownictwa

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Koszula koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 6
2 Spodnie spodnie do pasa Szt. 6
3 Buty/trzewiki trzewiki ochronne skórzane, Szt. 6
4 Hełm przemysłowy, ochronny Szt. 6
5 Rękawice szare, Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem. Szt. 6

 

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Koszulka koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 4
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 4
3 Buty/trzewiki buty robocze, wentylowane ze wzmocnionum noskiem Szt. 4
4 Czapka czapka ochronna wiosna/lato   4

 

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Koszula koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 3
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 3
3 Buty/trzewiki buty BHP z białą podeszfą Szt. 3

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik elektronik

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Bluza/koszula flanelowa bawełniana Szt. 4
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 4
3 Buty/trzewiki buty robocze, trapery, bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, olejoodporne Szt. 4
4 okulary ochronne   4

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik informatyk

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Koszulka koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 5
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 5
3 Buty/trzewiki buty robocze, wentylowane ze wzmocnionum noskiem Szt. 5

 

LP Nazwa Opis j.m ilość
1 Rękawiczki Zwykłe ochronne Szt. 4
2 Okulary okulary ochronne Szt. 4

 

Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

  • Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym wraz z dostarczeniem zamówienia do Zamawiajacego.
  • Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego całość asortymentu pogrupowanego według rozmiarów. Konkretne rozmiary wraz z ilością sztuk dla danego rozmiaru zostaną podane Oferentowi, którego oferta zostanie wybarana jako najkorzystniejsza.
  • Ofertę należy złożyć na formualrzu ofertowym stanowiącym ZAŁACZNIK NR 1 do niniejszego zapytania.
  • Wykonawca jest zobowiazany dostarczyć asortyment maksymalnie do 3 dni od daty podpisania umowy.
  • Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty stanowią:
  1. kryterium ceny,

Informacje dodatkowe:

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

Oferte należy przesłac na adres e-mail: ckp.bn@interia.pl do 30.06.2017r.  do godziny 11.00

 

Pełna treść oferty – zapytanie ofertowe – ubrania robocze

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1