Oznaczenie sprawy:  PCKUiP/0721-04/2017

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

  1. Kazimierza Promyka 26

NIP:  6252377641

REGON: 242641616

Telefon: 32 290 12 43

Fax: 32 266 50 62

e-mail:   ckp.bn@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.06.2017 r.

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na:

 

Wydruk dzienników dla stażystów

 

 

Istotne warunki zamówienia

 

  1. przedmiotem zamówienia jest wydruk dzienników dla stażystów w formacie A5 zgodnie
    z załącznikiem nr 1,

 

  1. zamówienie zostanie złożone jednorazowo w ilości 88 sztuk,

 

  1. wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej brutto,

 

  1. wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania zlecenia,

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia  29.06.2017 r. do godziny 11.00 na formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego zapytania, poprzez przesłanie jej mailem na adres ckp.bn@interia.pl

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2