PROJEKT  Zagłębiowskie kroki ku przyszłości

realizowany  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. przez

Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Bezpośrednim Realizatorem projektu jest

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

Projekt realizowany jest na rzecz Zespołu Szkół Techniczno  Usługowych w Będzinie.

 

RODZAJE WSPARCIA

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

 • ?Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych?
 • ?Kwalifikacje zawodowe technika elektronika?
 • ?Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa?
 • ?Kwalifikacje zawodowe technika informatyka

Kursy kwalifikacyjne

 • Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141
 • Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs programowania sterowników PLC
 • Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej
 • Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków
 • Kurs programowania
 • Kurs systemów informatyki medycznej

 

Staże zawodowe

zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 88 uczniów/c w wymiarze 150h.
Zajęcia doradztwa edukacyjno ? zawodowego

 • 159 uczniów/uczennic odbędzie konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin indywidualnych konsultacji. Doradztwo zawodowe zostanie poszerzone o wizyty zawodopoznawcze – dla zawodów:
 • technik pojazdów samochodowych (45 osób) ? Zakłady Opel w Gliwicach
 • dla techników budownictwa (45 osób) ? fabryka MAPEI w Gliwicach.
 • dla zawodu technik elektronik (24 osoby) ? Zakłady OSPEL S.A. w Pilicy.

 

Wartość projektu wynosi  1 085 858,52 zł

z tego

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego –  922 979,74 zł

dofinansowanie z Budżetu Państwa  – 108 585,85 zł

dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego – 54 292,93 zł