Projekt ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości? realizowany jest  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.