Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w projekcie ?Praktyk na praktykach?, realizowanego w ramach projektu   o numerze 2016-1-PL 01-KA102-023984,, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ?

Pełna treść Regulaminu w formacie *.pdf – Regulamin rekrutacji

Do pobrania: