Cele projektu

Cel główny:

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI POPRZEZ ICH WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE DO PODEJMOWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH.

 

Cele szczegółowe:

  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników
  • nadanie instytucji wymiaru europejskiego
  • zapoznanie nauczycieli ze szczegółowymi celami, wartościami oraz zadaniami wynikającymi z europejskich i światowych trendów edukacyjnych
  • pozyskanie partnerów mobilności szkolnych
  • współtworzenie międzynarodowych platform edukacyjnych
  • wymiana doświadczeń z nauczycielami i organizacjami oświatowymi w krajach europejskich
  • poznanie europejskich i światowych modeli edukacyjnych, strategii uczenia się i nauczania, metod, technik i programów
  • wykształcenie umiejętności językowych, inicjatywy i przedsiębiorczości
  • poznanie innych kultur i religii, zwyczajów i obyczajów członków państw Unii Europejskiej