POWIATOWE CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

W BĘDZINIE

 

PROJEKT ?PRAKTYK NA PRAKTYKACH?

Projekty jest współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020 (PO WER)