PCKUiP w Będzinie ogłasza postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Zagłębiowskie Kroki Ku Przyszłości – etap II” Pełny tekst ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej:

http://projekty.ckp.bedzin.pl/siwzdopublikacji.oxps