Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

Oznaczenie sprawy PCKUiP/0721-04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia  18.05.2018 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu
Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik pojazdów samochodowych

 • Grupa 1 i 2

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszulka koszulka typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 6
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 6
3 Buty/
trzewiki
buty robocze,  bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, olejoodporne Szt. 6
4 Rękawice Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem. Szt. 3

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik budownictwa

 • Grupa 1 i 2

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszula koszulka typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 9
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 9
3 Buty/trzewiki trzewiki ochronne skórzane, Szt. 9
4 Czapka Czapka z daszkiem Szt. 4

 

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik elektronik

 • Grupa 1 i 2

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszula flanelowa 100 % bawełna, długi rękaw Szt. 6
2 Spodnie antyelektrostatyczne ESD spodnie robocze od pasa, materiał z mieszanki bawełniano-poliesterowej Szt. 6
3 Buty buty robocze, bezpieczne, ze wzmocnionym noskiem, odporne przed efektem ESD Szt. 6

 

Dla uczniów realizujących naukę na kierunku technik informatyk

 • Grupa 1 i 2

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Koszulka koszula typu t-shirt. – 100% bawełna, krótki rękaw Szt. 8
2 Spodnie spodnie robocze na szelkach wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej – gumka w pasie w tylnej partii – z możliwością regulacji długości za pomocą szelek – liczne kieszenie. Szt. 8
3 Buty/
trzewiki
buty robocze, wentylowane ze wzmocnionym noskiem Szt. 8
4 Rękawice Ochronne podgumowane Szt. 8

 

 • Grupa 3

 

LP Nazwa Opis j.m Ilość
1 Rękawiczki Ochronne dla informatyka Szt. 5
2 Okulary Ochronne do komputera Szt. 5

 

 

Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

 • Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym wraz z dostarczeniem zamówienia do Zamawiajacego.
 • Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego całość asortymentu pogrupowanego według rozmiarów. Konkretne rozmiary wraz z ilością sztuk dla danego rozmiaru zostaną podane Oferentowi, którego oferta zostanie wybarana jako najkorzystniejsza.
 • Ofertę należy złożyć na formualrzu ofertowym stanowiącym ZAŁACZNIK NR 1 do niniejszego zapytania.
 • Wykonawca jest zobowiazany dostarczyć asortyment maksymalnie do 3 dni od daty podpisania umowy.
 • Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty stanowią:
 1. kryterium ceny,

Informacje dodatkowe:

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

Oferte należy przesłac na adres e-mail: ckp.bn@interia.pl do 25.05.2018r.  do godziny 11.00

Pełna treść zamówienia – zapytanie ofertowe – ubrania robocze

Załącznik nr 1 – ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego