Wybór oferty na Organizację staży zawodowych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru ofert na organizację staży zawodowych  dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano 7 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny zostały wybrane oferty złożone przez:

  1. ELBIT SPÓŁKA JAWNA  B.J.P Śliwińscy, M.J. Sucharkiewicz, M. Żabicki, Czeladź
  2. ZSUHP „AUTO-MAL” s.c. Sebastian Lis, Alina Lis, Wojkowice
  3. P.P.H.U. „KONSEK” SP.J.  Konsek Janusz, Konsek Ewa, TOYOTA Sosnowiec
  4. P.H.U. CYBER GROTA Piotr Łabędź, Będzin
  5. GRUPA GLOBAL Sp. z o.o. Błażej Dera, Katowice
  6. PLATFORMA DLA REMONTU I BUDOWY, Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., Czeladź
  7. PROGRESS Sławomir Kołton, Sosnowiec

 

 

Będzin                               09.05.2018

……………………, dnia …………………………… r.