Wybór oferty na Organizację jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru ofert na organizację jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych  dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

 

  1. Firma P.H.U. Czerwiński Trans – wyjazd nr 1 do MAPEI Polska
  2. Firma P.H.U. Czerwiński Trans – wyjazd nr 2 do FIAT AUTO Poland

 

 

Będzin                               04.05.2018

……………………, dnia …………………………… r.