Zaproszenie do złożenia ofert cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                                                      Będzin, dn.12.04.2018

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie

 w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie
„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Załącznik 1 – Oferta

Załącznik 2 – zapytanie_wycieczki