Zaproszenie do złożenia oferty zorganizowania staży zawodowych

wpis w: Aktualności | 0

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży zawodowych dla uczniów do złożenia swojej oferty.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji staży zawodowych znajdują się w „Regulaminie staży zawodowych w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Szczegółowy harmonogram staży przedstawia poniższa tabela

 

BRANŻA SAMOCHODOWA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2018 3 osoby
Lipiec 2018 3 osoby

 

 

BRANŻA BUDOWLANA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2018 5 osób
Lipiec 2018 4 osoby

                                                                                                                 

 

 

BRANŻA ELEKTRONICZNA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2018 3 osoby
Lipiec 2018 3 osoby

                                                            

 

 

BRANŻA INFORMATYCZNA
Okres zaplanowanego stażu Liczba uczniów w grupie
Lipiec 2018 4 osoby
Lipiec 2018 4 osoby
Lipiec 2018 5 osób

 

 

Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją staży zawodowych na zasadach określonych w „Regulaminie staży zawodowych w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” powinni w terminie do 25.04.2018 r. przesłać swoją ofertę na druku Załącznika nr 1 – Oferta.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: ckp.bn@interia.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie – zaproszenie do składania ofert

Regulamin staży zawodowych –  REGULAMIN-STA¬Y-ZAWODOWYCH-W-PCKUiP-W_B¦śDZINIE (1)

Załącznik nr 1 – Oferta – załacznik nr 1_Oferta-1

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zaé¦ůcznik-nr-1.-do-regulaminu-Umowa-o-przeprowadzenie_sta-u (1)

Załącznik nr 2 do Regulaminu –  Załącznik nr 2. Umowa uczestnictwa w stażu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Załącznik nr 3. Dziennik stażu zawodowego

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Załącznik nr 4. do regulaminu -Lista obecności

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Załącznik nr 5. Wykaz odzieży, obuwia roboczego.

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Załącznik nr 6. Zaświadczenie potwierdzające udział w stażu

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Załącznik nr 7. Wniosek o refundację wynagrodzenia dla pracodawcy

Załącznik nr 8 do Regulaminu – Załącznik nr 8. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego.

Załącznik nr 9 do Regulaminu – Załącznik nr 9. Wniosek na zakup biletu

Załącznik nr 10 do Regulaminu – Załącznik nr 10. do regulaminu -Umowa dane osobowe

 

Będzin                               11.04.2018

……………………, dnia …………………………… r.