Wybór oferty pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru ofert pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych organizowanych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

  1. Firma JWL, Wojciech Leśniak – technik informatyk

 

 

Będzin                               19.03.2018

……………………, dnia …………………………… r.