Zaproszenie do złożenia ofert cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE     Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                 Będzin, dn.25.05.2017       Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie  w związku z realizacją projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap i” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 … Continued

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.05.2017 r. Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie w związku z realizacją projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza … Continued