Zaproszenie do złożenie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

Na stronie projektu znajduje się zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE     Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                 Będzin, dn.25.05.2017       Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie  w związku z realizacją projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap i” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 … Continued

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.05.2017 r. Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie w związku z realizacją projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza … Continued

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

wpis w: Aktualności | 0

  PCKUiP przedłuża termin składania ofert na zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2017r. na wybór pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych: technik elektronik w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” do dnia 23.03.2017r.

Zapytanie ofertowe dotyczące udziału pracodawców w próbnym egzaminie zawodowym – technik elektronik

wpis w: Aktualności | 0

W zakładce projektu znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące udziału pracodawców w próbnym egzaminie na kierunku technik elektronik realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie w związku z realizacją projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez … Continued

Wybór oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

wpis w: Aktualności | 0

W zakładce projektu znajduje się informacja dotycząca wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno ? Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I?

1 2 3 4 5