Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

Oznaczenie sprawy PCKUiP/0721-04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia  26.06.2017 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie w związku z realizacją projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na … Continued

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI”

wpis w: Aktualności | 0

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na … Continued

Zapytanie ofertowe dla pracodawców, którzy są chętni uczestniczyć w próbnych egzaminach zawodowych

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.06.2017 r. Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie w związku z realizacją projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poszukuje … Continued

Wybór oferty na Organizację jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru oferty na Organizację jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów … Continued

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

Na stronie projektu znajduje się zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE     Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                 Będzin, dn.25.05.2017       Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie  w związku z realizacją projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap i” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 … Continued