Wybór oferty pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru ofert pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych
organizowanych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych
w Będzinie uczestniczących

w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

otrzymano 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

  1. Jacek Bieroński P.P.H.U. PROGRES, Szczekociny – technik budownictwa
  2. Jacek Bieroński P.P.H.U. PROGRES, Szczekociny – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  3. PROGRESS Sławomir Kołton, Sosnowiec – technik elektronik
  4. Na egzamin w zawodzie technik informatyk – nie wpłynęła żadna oferta

 

Będzin                              02.02.2018
……………………, dnia …………………………… r.