Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badań lekarskich

wpis w: Aktualności | 0

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badań lekarskich

W ramach wyboru oferty na Przeprowadzenie badań lekarskich dla:

  • kandydatów na kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

  1. Centrum Medyczne INTER-MED