Wybór oferty na wydruk dzienników dla stażystów w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

wpis w: Aktualności | 0

W ramach wyboru oferty na Wydruk dzienników dla stażystów w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

  1. H.U. Cyber Grota Piotr Łabędź

Pełna treść ogłoszenia – inf. o wyborze ofert-1