Wybór oferty pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych technik elektronik

wpis w: Aktualności | 0

Wybór oferty pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych technik elektronik

W ramach wyboru oferty pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych technik elektronik zorganizowanych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcieZagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Po dokonaniu oceny została wybrana oferta złożona przez:

  1. PROGRESS Sławomir Kołton

 

Będzin                               09.06.2017

……………………, dnia …………………………… r.